Bun venit pe pagina de prezentare a Camerei Agricole Județene Hunedoara!

Camera Agricolă Judeţeană  Hunedoara, instituţie publică  descentralizată, cu personalitate juridică, în subordinea Consiliului Judeţean  Hunedoara şi coordonarea tehnico-metodologică a Agenţiei Naţionale de Consultanţă Agricolă a fost înființată în conformitate cu:

 • H.G.1609, privind  înfiinţarea camerelor agricole judeţene prin reorganizarea oficiilor/centrelor  de consultanţă agricolă judeţene aflate în subordinea Agenţiei Naționale de  Consultanţă Agricolă,
 • Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001117 litera e. , republicată cu modificările şi completările ulterioare
 • Hotărârea nr. 11/2010 a Consiliului Județean Hunedoara.

Conform  Hotărârii  nr. 217/2014 a Consiliului Județean Hunedoara, director executiv la Camera Agricolă  Judeţeană Hunedoara este domnul inginer CĂLIN PETRU MARIAN.
În 8 unități administrative-teritoriale s-au înființat Centre de Consultanță Agricolă Locale (CCAL):  Brad, Deva+Cârjiți, Dobra, Geoagiu, Ilia, Orăștie, Sântămărie Orlea , Șoimuș  – care au  specialiști ce sunt la  dispoziția  producătorilor agricoli cu informații și consultanță de specialitate.

Atribuții principale

Elaborează planul judeţean

Elaborează planul judeţean de servicii de consultanţă agricolă, cu aprobarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, respectiv Consiliului Judeţean Hunedoara, asigurând aplicarea acestuia;

Întocmeste planul judeţean

Întocmeste planul judeţean de formare profesională, pe baza solicitărilor şi a prognozelor, cu Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, respectiv Consiliului Judeţean Hunedoara;

Furnizează formare profesională de specialitate

Furnizează formare profesională de specialitate, în colaborare cu instituţiile specializate, publice sau private;

Asigură informare şi consultanţă agricolă

Asigură informare şi consultanţă agricolă pentru lucrătorii din domeniile agriculturii şi conexe;

Asigură asistenţă tehnică

Asigură asistenţă tehnică de specialitate tuturor persoanelor care desfăşoară activităţi în domeniile agricole şi conexe în aplicarea tehnologiilor agricole moderne şi a metodelor noi de conducere a fermelor;

Sprijină organizarea si consolidarea

Sprijină organizarea si consolidarea formelor asociative şi a filierelor pe produs;

Susţine şi asigură activitatea de inovare

Susţine şi asigură activitatea de inovare în domeniul asistenţei tehnice acordate agricultorilor şi identifică noi surse de finanţare;

Asigură asistenţă tehnică

Asigură asistenţă tehnică la întocmirea documentaţiei privind accesarea fondurilor europene, acordarea de sprijin financiar din fonduri naţionale sau europene;

Organizează seminarii

Organizează seminarii, simpozioane, târguri, expoziţii şi manifestări ştiinţifice de profil;

Se implică în promovarea produselor

Se implică în promovarea produselor şi serviciilor din domeniile agriculturii şi conexe, inclusiv a produselor locale şi a celor ecologice;

Colaborează cu instituţiile din domeniu

Colaborează cu instituţiile din domeniul cercetării agricole în scopul creşterii competitivităţii agriculturii şi cercetării aplicative;

Contribuie la elaborarea actelor normative sectoriale

Contribuie la elaborarea actelor normative sectoriale, a strategiilor şi planurilor specifice domeniilor de competenţă, cu consultarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.

Colaboratori

În vederea realizării atribuţiilor şi responsabilităţilor sale, Camera Agricolă Judeţeană Hunedoara dezvoltă relaţii de colaborare cu următoarele instituţii:

 • Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură Hunedoara
 • Oficiul Judeţean de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit Hunedoara
 • Direcţia Agricolă Judeţeană Hunedoara
 • Instituţiile administraţiei publice centrale şi locale
 • Unităţi de învăţământ cu profil agricol
 • Furnizori de input-uri din judeţ şi din ţară
 • Centre de formare profesională
 • Centrul Regional de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit
 • Direcţia Agricolă Judeţeană Hunedoara
 • Unităţi de cercetare din judeţ şi din ţară
 • Instituţii guvernamentale şi organizaţii neguvernamentale cu activităţi similare
 • Mass – media locală şi centrală (ziare, radio, TV)
 • Centre de formare profesională